Memperluaskan ciri-ciri OpenKM

CMIS

CMIS adalah sejenis spesifikasi untuk meningkatkan kebolehoperasian antara Sistem-sistem Pengurusan Kandungan Perusahaan. OASIS telah meluluskan CMIS sebagai Spesifikasi OASIS pada 1 Mei 2010. Ia mencadangkan model data dengan satu set perkhidmatan generik dan beberapa pengikat protokol HTTP untuk perkhidmatan ini, termasuk REST / Atom.

OpenKM menyokong CMIS melalui modul-modul berikut:

  • Perpustakaan Apache Chemistry OpenCMIS, yang merupakan perpustakaan umum Java yang membenarkan pembangun program mengaturcara pelanggan dan pelayan CMIS dengan mudah.

  • Penyambung OpenCMIS khusus membenarkan OpenKM digunakan sebagai pelayan CMIS.

CMIS adalah sesuai untuk kes penggunaan berikut

Repositori-ke-Repositori

Di sinilah kandungan repositori-repositori bercakap terus antara satu sama lain.

  • Menguruskan rekod repositori lain di pusat yang baru.
  • Menerbitkan kandungan dari satu repositori ke repositori yang lain.

Aplikasi-ke-Repositori

Di sinilah aplikasi yang menggunakan kandungan dipasangkan ke dalam repositori kandungan untuk mengendalikan semua perkhidmatan kandungan.

  • Aplikasi Perisian Perusahaan (BPM, CRM, dan lain-lain).
  • Sistem kerjasama.
  • Aplikasi produktiviti (seperti OpenOffice yang boleh disambungkan ke repositori CMIS secara langsung).

Sebagai contoh, gunakan SharePoint sebagai antaramuka hadapan dan OpenKM sebagai sistem belakang. Ini akan menangani isu skalabiliti SharePoint tanpa memberi kesan kepada pengalaman pengguna.

Repositori Bersekutu

Di sinilah aplikasi bercakap dengan pelbagai repositori semasa menyampaikan antara muka tunggal kepada pengguna.

  • Carian Persekutuan.
  • Persekutuan dan bukannya penghijrahan.

Hubungi kami

Pertanyaan umum

JBA Solutions Sdn Bhd

OpenKM in 5 minutes!