Menukar maklumat anda menjadi pengetahuan

 • Pengenalan
 • Objektif-objektif
 • Ciri-ciri
 • Harga & soalan

Pengenalan

Cabaran-cabaran pengurusan pengetahuan bagi organisasi:

 • Sukar untuk mencari maklumat yang diedarkan di seluruh organisasi.
 • Pelbagai lokasi geografi dalam organisasi.
 • Kerja dilakukan secara individu.
 • Mencari kemahiran tersembunyi pekerja.
 • Maklumat yang dibelajari tidak digunakan semula.
 • Maklumat tidak boleh diakses dari luar pejabat.
 • Perkongsian pengetahuan.
 • Bagaimana mengenal pasti dan berkongsi pelajaran yang dipelajari.
 • Mengguna semula ilmu pengetahuan adalah lebih cepat daripada menciptakannya.
 • Pengetahuan mesti disimpan untuk digunakan semula.
 • Halangan terhadap perkongsian maklumat.
 • Kekurangan komunikasi dan perkongsian maklumat.
 • Objektif organisasi yang tidak jelas.
 • Kenal pasti jenis pengetahuan dalam organisasi.

Objektif-objektif

Pengurusan pengetahuan adalah sistem sokongan keputusan yang memerlukan pelaksanaan model yang berkaitan dengan proses pembelajaran - kadang-kadang berdasarkan pembelajaran mesin - serta penangkapan dan pemindahan pengetahuan dengan kegiatan harian (proses perkongsian pengetahuan).

Penangkapan pengetahuan dengan sendirinya adalah tidak mencukupi. Sikap-sikap yang bersesuaian mesti digalakkan dan budaya sokongan bersama harus dipupuk dalam perusahaan.

Alat dan teknik pembelajaran harus membantu mewujudkan budaya yang baik dan sikap yang terdedah terhadap perkongsian.

Ciri-ciri asas model pengurusan pengetahuan (strategi pengurusan pengetahuan):

 • Menggalakkan sambungan antara sistem (penyelesaian pengurusan perkongsian).
 • Bina rangkaian kerja atau komuniti praktikal untuk berkongsi pengetahuan atau kepakaran. Kenal pasti orang yang mempunyai minat atau disiplin yang sama (kecerdasan kompetitif).
 • Kenal pasti bagaimana untuk menangkap maklumat tentang apa yang telah dipelajari untuk menggunakannya semula.
 • Menguruskan evolusi pengetahuan.
 • Memupukkan budaya dalam organisasi yang menggalakkan perhubungan antara individu-individu dan kerja-kerja bersama.
 • Menghasilkan proses untuk mengagihkan maklumat secara automatik apabila ia berlaku and berkaitan dengan orang-orang yang mungkin berminat untuk menggunakannya.
 • Menghapuskan halangan yang mengganggu maklumat daripada dikongsi.
 • Akses Umum kepada maklumat.
 • Tetapkan jenis pengetahuan dalam organisasi.
 • Melaksanakan alat untuk menyambungkan inidividu dan proses-proses (berkongsi pengetahuan).
 • Mengenalpasti pemimpin pengetahuan di lokasi utama.
 • Sistem ini mesti fleksibel dan dapat menyesuaikan dirinya dengan perubahan proses dalam organisasi.
 • Model mesti diperbaharui secara berkala.
 • Tetapkan strategi untuk mengkanunkan pengetahuan.
 • Tetapkan proses untuk memindahkan pengetahuan.
 • Mengenalpasti tanggungjawab dan kecekapan.
 • Tetapkan proses untuk mengenal pasti maklumat secara automatik apabila dihasilkan.
 • Galakkan penyepaduan sistem (menangkap pengetahuan).
 • Berkongsi pelajaran yang dipelajari.

"Penangkapan dan pemindahan pengetahuan Foinaven (Scotland utara) dan pangkalan Teluk Mexico merupakan faktor utama dalam mengurangkan kos pembangunan sebanyak 50 juta dolar daripada yang dirancang.".

Pengarah Pembangunan.

Ciri-ciri

Mentakrifkan taksonomi

OpenKM membenarkan anda menetapkan satu akses utama kepada semua maklumat - pengurusan kandungan dengan menggunakan taksonomi. Model keselamatannya membantu anda untuk menetapkan maklumat yang boleh diakses oleh pengguna.

 • Mudah untuk pengguna.
 • Fungsi asas sudah dibina.
 • Mudah dan pantas disebarkan dan digunakan.
 • Membantu analisis hasil.
 • Meringkaskan proses.

Mengenalpasti

OpenKM menangkap dan mengenal pasti maklumat untuk pengedaran dan penggunaan semula berdasarkan model Pembelajaran - pembelajaran mesin - dan menggunakan data sedia ada dalam repositori.

Katalog automatik

Penyelesaian pengurusan OpenKM, membenarkan anda mengautomasikan proses berulang menggunakan tugas automatik. Proses ini mengurangkan kos dan meminimumkan kesilapan manusia. Ia tidak menggalakkan pengguna melakukan tugas berulang yang tidak menyumbang kepada pengetahuan.

Tugas pengurusan dokumen OpenKM adalah berdasarkan pada peristiwa dokumen - seperti konsep firewall, mengesahkan peraturan dan melaksanakan tindakan yang ditakrifkan. Ia membantu anda untuk menetapkan logik perniagaan anda secara automatik. Anda boleh menetapkan peraturan berdasarkan peristiwa, contohnya memindahkan dokumen ke destinasi baru, menukar keselamatan dokumen, memohon transformasi dokumen (menukar kepada format PDF dengan pemampatan kumpulan) dan lain-lain. Terima kasih kepada seni bina plug-in OpenKM, ia boleh dilakukan dengan mudah.

Penjejakan

OpenKM menawarkan jejak audit lengkap yang boleh dikonfigurasikan. Dengannya anda mempunyai bukti dokumentari mengenai urutan aktiviti yang telah terjejas pada masa tertentu berlakunya operasi, prosedur atau peristiwa.

Kesambungan

REST dan CMIS Webservices

Rangkaian CIFS, protokol FTP dan WebDAV disokong.

Pengurusan kandungan perusahaan OpenKM dapat disepadukan dengan aplikasi pihak ketiga dengan cepat. Terdapat modul penyepaduan yang tersedia dengan Bonitasoft BPM, Microsoft Office, Vtiger dan lain-lain.

Modul

 • Pelbagai penyewa.
 • Arkib mel.
 • Tandatangan Digital dan Kriptografi.
 • Enjin BPM bersepadu.
 • Setem (Watermark).
 • Enjin pelaporan.

Pangkalan pengetahuan

Pengurusan kandungan perusahaan OpenKM, membolehkan anda membina satu atau lebih repositori pengetahuan dan menjadikannya mudah diakses oleh seluruh organisasi. Anda boleh mencari contoh praktikal di https://docs.openkm.com.

Sebagai contoh, Pangkalan Pengetahuan membantu anda membina direktori perniagaan (menangkap proses pengetahuan) dengan cepat.

Menguruskan surat-menyurat

OpenKM boleh digunakan untuk menyimpan semua dokumen surat-menyurat fizikal syarikat, dokumen cetakan - melalui proses pendigitan. Semua dokumen surat menyurat serta e-mel dapat disimpan dalam repositori.

Bina saluran pengedaran

Mengedarkan maklumat tersuai secara automatik untuk pengguna atau kumpulan minat sebaik saja ianya dihasilkan dalam repositori.

Kerjasama

 • Akses pelbagai alat seperti komputer, telefon pintar dan tablet.
 • Pengurusan tugas.
 • Kalendar.
 • Forum.
 • Wiki.
 • Nota dan anotasi dalam dokumen.
 • Penyuntingan dengan usaha sama.

Bantuan dalam membuat keputusan

Bantuan dalam penyatuan data untuk membuat keputusan (Sistem Sokongan Keputusan DSS).

Laporan automatik untuk kawalan.

Menangkap metadata secara automatik

Zon OCR di sistem pengurusan dokumen OpenKM adalah sistem penangkapan dan pemprosesan data (menangkap pengetahuan). Ia direka bentuk untuk mengubah aliran dokumen dari mana-mana struktur ke dalam data perniagaan ynag tersedia. Terima kasih kepada seni bina OpenKM, kita dapat menyepadukan dengan teknologi komersial seperti Abby Flexicapture, Kofax, Cognitive Forms dan lain-lain.

Pratonton lanjutan

Terdapat sambungan yang tersedia untuk melihat fail AutoCAD dan DICOM. Terima kasih kepada seni bina plug-in OpenKM, keupayaan ini mudah diperluaskan kepada format yang lain.

Kawalan versi

Kawalan versi adalah pengurusan perubahan kepada dokumen. Perubahan biasanya dikenal pasti oleh kod nombor atau huruf, biasanya dikenali "nombor semakan". Setiap semakan dikaitkan dengan cap waktu dan orang yang membuat perubahan. Semakan boleh dibandingkan secara grafikal dan dapat dipulihkan.

Harga & soalan

Hubungi kami

Pertanyaan umum

JBA Solutions Sdn Bhd

OpenKM in 5 minutes!