Privasi

Open Document Management System S.L. ("OpenKM") menghormati privasi anda dan komited untuk melindungi maklumat peribadi anda yang anda berikan kepada kami. Kenyataan ini menerangkan dasar dan amalan kami mengenai penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda. Sila ambil perhatian bahawa OpenKM menyemak dan mengemas kini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa seperti yang diperlukan tanpa notis. Oleh itu, anda harus menyemak syarat-syarat dasar ini secara berkala untuk memastikan anda mengetahui bagaimana OpenKM mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi. Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi anda oleh OpenKM seperti yang dijelaskan di bawah.

1. Maklumat Peribadi.

Anda mempunyai kawalan penuh terhadap maklumat peribadi anda. Secara am, anda boleh melawat laman web kami tanpa memberikan maklumat peribadi kepada kami. Walau bagaimanapun, terdapat contoh di mana kita mesti mempunyai maklumat peribadi anda agar kami membekalkan akses kepada laman web kami yang dilindungi dan selamat. Maklumat ini mungkin termasuk data pendaftaran (nama, alamat, alamat e-mel, nombor telefon, jawatan, dan lain-lain), data permintaan maklumat dan data respons ("Maklumat Pengguna"). Apabila anda menerima e-mel pengesahan atau apabila anda menerima apa-apa e-mel dari pelayan senarai kami, anda akan diberikan arahan bagaimana untuk menanggalkan diri anda dari senarai tersebut...

2. Penggunaan Maklumat Pengguna.

Kami berhasrat untuk menggunakan maklumat sedemikian untuk tujuan menyokong hubungan anda dan majikan anda dengan OpenKM melalui reka bentuk kandungan laman web yang sesuai untuk keperluan anda. Kami juga memberi isyarat kepada anda tentang tawaran produk dan perkhidmatan baru sari semasa ke semasa.

Maklumat Pengguna ini boleh dikekalkan oleh OpenKM untuk mengesahkan pematuhan terhadap perjanjian antara OpenKM dan majikan anda, untuk menjejaki domain dari mana pelawat melawat kami, untuk membina profil pengguna demi melayani anda dan majikan anda dengan lebih baik, atau untuk menghubungi anda sama ada secara elektronik atau sebaliknya.

Jika anda memutuskan bahawa kami tidak boleh menggunakan Maklumat Pengguna peribadi untuk menghubungi anda, sila beritahu kami dan kami tidak akan menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan sedemikian.

3. Pendedahan Maklumat Pengguna.

OpenKM tidak menjual, berdagang atau memindahkan Maklumat Pengguna kepada pihak ketiga.

4. Ketepatan dan Keselamatan.

Ketepatan dan keselamatan maklumat pengguna adalah mustahak untuk OpenKM. Pada masa ini, anda boleh menyemak dan meminta kemas kini kepada Maklumat Pengguna anda yang disimpan di OpenKM. Jika anda menghubungi kami untuk membetulkan Maklumat Pengguna anda, kami akan cuba membetulkan ketidaktepatan tersebut dengan secepat mungkin.

OpenKM mengambil berat tentang keselamatan Maklumat Pengguna anda dan komited untuk mengambil langkah yang munasabah untuk melindunginya daripada akses yang tidak dibenarkan dan penggunaan maklumat peribadi itu. Untuk tujuan itu, kami menyediakan dasar dan prosedur fizikal, elektronik dan pengurusan yang sesuai untuk memastikan keselamatan Maklumat Pengguna peribadi anda.

5. Nama pengguna dan kata laluan.

Akses kepada kandungan tertentu di laman web kami mungkin dibenarkan di bawah perjanjian tertulis antara anda atau majikan anda dan OpenKM. Ianya memerlukan nama pengguna dan / atau kata laluan.

Dalam beberapa kes, kegagalan memberikan maklumat peribadi boleh menghalang anda daripada mengakses laman web OpenKM tertentu yang mengandungi maklumat sulit, produk, perkhidmatan, atau tawaran promosi ("Tawaran OpenKM"). Dengan mengakses dan menggunakan laman web kami yang dilindungi dan selamat, anda bersetuju untuk mengekalkan kerahsiaan nama pengguna dan kata laluan yang anda pilih untuk mengakses laman web tersebut dan bersetuju dengan Syarat Penggunaan kami.

6. Pautan Luar.

Laman web OpenKM menyediakan pautan ke laman web pihak ketiga. Walaupun pihak ketiga bergabung dengan OpenKM melalui perkongsian perniagaan atau sebaliknya, OpenKM tidak bertanggungjawab terhadap dasar atau amalan privasi atau kandungan pautan luar tersebut. Pautan ini diberikan kepada anda untuk tujuan kemudahan sahaja dan anda mengaksesnya pada risiko anda sendiri.

7. Syarat Penggunaan.

Sila juga lihat Maklumat Undang-undang kami, yang menerangkan sekatan, penafian, penangguhan dan pembatasan liabiliti yang mentadbir penggunaan keseluruhan laman web OpenKM.

8. Maklumat Am.

Sekiranya anda mempunyai soalan mengenai Kenyataan Privasi kami, sila hubungi kami di Borang Hubungan:

BORANG HUBUNGI