Senibina moden dan fleksibel yang memenuhi permintaan IT hari ini

Rajah seni bina sistem

Architecture diagram

Antara muka pengguna

Pengguna boleh mengakses aplikasi melalui penyemak imbas (browser). OpenKM melaksanakan rangka kerja antara muka pengguna Web 2.0 berdasarkan GWT (Google Web Toolkit) yang menyokong Firefox, Internet Explorer, Safari, Chromium dan Google Chrome serta versi terkini Opera.

Antara muka pengguna OpenKM juga disesuaikan untuk alat mudah alih (seperti telefon pintar dan tablet) berdasarkan JQuery Mobile, Add-in untuk Microsoft Office, WebDAV dan protokol CIFS untuk menyambung repositori OpenKM sebagai pemacu rangkaian dan protokol FTP.

API

OpenKM melaksanakan protokol CMIS (Content Management Interoperability Services), satu standard terbuka OASIS yang mentakrifkan lapisan pertengahan, yang membolehkan interkoneksi dan kawalan pelbagai sistem pengurusan dokumen dan repositori menggunakan protokol Web.

Selain itu, OpenKM mendedahkan API lengkap melalui Webservices REST yang boleh digunakan sebagai titik persepaduan dengan aplikasi pihak ketiga.

SDK (Kit Pembangunan Perisian/ Software Development Kit)) untuk Java, .NET dan PHP boleh didapati dalam platform kami.

Lapisan keselamatan

OpenKM adalah aplikasi Java EE yang menggunakan Kerangka Spring. Modul yang paling penting ialah lapisan keselamatan - Spring Security - yang memusatkan pengurusan akses yang dibenarkan kepada pengguna berdasarkan kelayakan mereka. Kawalan keselamatan terletak pada modul Access Manager yang melaksanakan logik penilaian keselamatan dalam aplikasi. Seni bina OpenKM Java EE membolehkan anda melaksanakan logik keselamatan yang disesuaikan untuk pelanggan.

Proses pengesahan OpenKM boleh dijalankan oleh perkhidmatan CAS (Perkhidmatan Pengesahan Pusat/ Centralised Authentication Service), LDAP, atau melalui pangkalan data di mana pengguna didaftarkan.

Teras

OpenKM Core memusatkan dan melaksanakan pengurusan dan logik pemprosesan untuk pelbagai jenis objek yang disimpan dalam repositori. Objek-objek ini terdiri daripada nod jenis dokumen, folder, e-mel dan rekod serta gabungan struktur metadata.

Enjin aliran kerja

OpenKM menggabungkan secara lalai enjin aliran kerja JBPM. Seni bina Java EE yang dilaksanakan di OpenKM membolehkan kerja menyambung dengan enjin aliran kerja lain secara telus.

Penyimpanan

OpenKM menggunakan Hibernate untuk pemetaan data ORM (Object Relation Mapping) dan menyokong pangkalan data relasi (DBMS) yang berbeza seperti PostgreSQL, MySQL, Oracle, MS SQL Server, DB2 dan lain-lain. Seluruh lapisan metadata disimpan dalam pangkalan data DBMS, manakala objek perduaan (dokumen) disimpan sama ada pada sistem fail, dalam pangkalan data atau dalam pelaksanaan DataStore tertentu. Terima kasih kepada seni bina Java EE yang dilaksanakan di OpenKM, anda boleh mencipta DataStore tertentu.

Enjin carian

OpenKM menggunakan Lucene sebagai enjin carian. Semua objek yang berada di OpenKM, sama ada binari atau tidak, akan diindeks oleh enjin carian. Dalam kes objek binari seperti dokumen-dokumen Microsoft Office, PDF atau imej, dan lain-lain, akan ditambah kepada baris beratur proses pengindeksan.

Sebelum diproses oleh Lucene, dokumen-dokumen dianalisis oleh pencabut teks (Text Extractors). Sebagai contoh, dalam kes imej, ia diproses oleh enjin OCR untuk mengenal pasti rentetan teks, yang akan digunakan semasa proses pengindeksan Lucene. Keputusan enjin carian akan ditapis oleh Pengurus Keselamatan. Pengguna hanya boleh mengakses maklumat bahawa mereka mempunyai keistimewaan, iaitu kelayakan akses yang telah ditentukan.

Katalog dan metadata

Enjin Barkod membolehkan pengenalpastian dan pembacaan barcode pada dokumen. Seni bina Java EE yang dilaksanakan di OpenKM menambahkan keupayaan membaca dan memproses format barkod.

OpenKM disepadukan dengan beberapa enjin OCR sumber terbuka (seperti Tesseract atau Cuneiform) dan komersial (seperti Abby, Kofax atau Cognitive antara lain).

Scripting - Shell Bean - digabungkan dengan sistem acara, tugas pintar, penjadual tugas (Crontab) dan laporan (Jasper Reports), membenarkan pelan melaksanakan dan mengawal proses penangkapan metadata secara automatik serta proses automasi yang rumit dan telus bagi pengguna.

Antivirus

OpenKM boleh disepadukan dengan kebanyakan anjin antivirus. Semua objek binari diproses oleh enjin antivirus, memastikan integriti repositori dan keselamatan pengguna dalam dokumentasi penggunaan harian.

Statistik dan laporan

Sistem statistik dan laporan OpenKM tersedia untuk pentadbir sumber maklumat yang berkuatkuasa demi mengawal keadaan aplikasinya. Oleh itu, mereka boleh menganalisis nilai-nilai: mengenai penggunaan lapisan Hibernate, metrik dan kaedah cache peringkat kedua mengenai API dan teras.

Maklumat ini membantu dalam pembuatan keputusan untuk menentukan nilai optimum bagi objek dalam cache tahap kedua, parameterisasi sumber yang digunakan oleh DBMS dan bagaimana ia digunakan serta menjangka masalah yang mungkin timbul pada masa akan datang, seperti yang melibatkan perkakasan, dan lain-lain.

Hubungi kami

Pertanyaan umum

JBA Solutions Sdn Bhd