Memperluaskan ciri-ciri OpenKM

Aplikasi

OpenKM mempunyai beberapa aplikasi yang membenarkan kita untuk menyegerakkan folder, menyunting dokumen dari repositori OpenKM, menandatangani dokumen secara elektronik, dan mengimbas dokumen dan seterusnya menukarnya kepada format PDF.

Pelanggan penyegerakan

Folder Panas

Ia membenarkan pengguna menyegerakkan satu atau lebih folder tempatan (bukan subfolder) dengan kandungannya di repositori OpenKM. Aplikasi ini hanya tersedia untuk platform Microsoft.

Microsoft Office Add-in

Add-in untuk Microsoft Office meningkatkan kemampuan pakej pejabat ini untuk berinteraksi dengan OpenKM secara cepat dan cekap.

  • Microsoft Outlook Add-in: mengimport e-mel secara besar-besaran termasuk lampirannya.

  • Microsoft Word Add-in: membolehkan pengguna memuat naik fail baru dan mengedit fail sedia ada di OpenKM.

  • Microsoft Excel Add-in: pengguna dapat mengedit kandungan dalam fail sistem pengurusan dokumen dan memuat naiknya lagi.

  • Microsoft PowerPoint Add-in: membenarkan pengeditan fail dan memuat naiknya ke OpenKM.

  • Microsoft Visio Add-in: membenarkan pengguna memuat naik diagram baru serta mengedit gambar rajah yang ada di repositori OpenKM.

  • Microsoft Access Add-in: membenarkan pengguna memuat naik fail pangkalan data ke OpenKM.

  • Microsoft Project Add-in: membenarkan pengguna memuat naik fail projek baru dan mengedit fail projek yang sudah ada di OpenKM.

Pelanggan aplikasi e-tandatangan

Tandatangan elektronik adalah sekumpulan data elektronik yang disertakan atau dikaitkan dengan dokumen elektronik, di mana fungsi utamanya adalah:

  • Kenal pasti pengguna tandatangan.
  • Memastikan integriti dokumen.

Aplikasi ini membenarkan anda menandatangani dokumen yang dibina dan dikendalikan oleh OpenKM.

Pelanggan aplikasi pengimbasan

OKMScanner

Aplikasi ini memberikan kemampuan untuk menangkap gambar dari pengimbas dan (secara pilihan) menukarkannya ke format PDF, seterusnya memuat naik ke repositori OpenKM serta menetapkan nilai metadata.

OKMScan Station

Aplikasi ini adalah pembantu untuk pengimbasan dokumen secara besar-besaran, yang membolehkan kita menukar ke format PDF, memuat naik ke repositori OpenKM, dan menetapkan nilai metadata.

Pencetak Maya

Membolehkan pengguna mencetak dokumen dalam format PDF dan memuat naiknya ke OpenKM.

Suntingan Langsung (Live Edit)

Aplikasi ini membenarkan anda mengedit dokumen yang ada di repositori OpenKM secara langsung.

Hubungi kami

Pertanyaan umum

JBA Solutions Sdn Bhd

OpenKM in 5 minutes!